Handel kredittforsikring

Vi tilbyr handel kredittforsikring i samarbeid med forsikringsmeglere. Handelskredittforsikring:

- Kjøpere av risikoen for forsikring og Litauen og eksport;

- Faktiske og potensielle kjøpere, redusere svikt risiko (forebygging);

- Evne til å bruke forbudet som et innskudd tar kredittkort eller factoring;

- Støtte for utvinning av gjeld til både Litauen og i utlandet;

- Betimelig informasjon plutselig forverring av kundens økonomiske situasjon;