Selskapet kontrollerer verifisering

Hvert selskap er uendelige viktig å ha en skikkelig, effektive og velfungerende kontroller for å sikre selskapets mål og beskytte sine eiendeler.

UAB TDS Finance teamet vil vurdere bedriftens internkontroll som gjelder for deres effektivitet, effektivitet, ytelse og etterspørsel tilbud på hvor og hvordan du kan maksimere effektiviteten av kontrollene, og om det er visse aktiviteter som de skal arbeide. Også, hvis det er nødvendig, kan vi bidra til å skape et system for intern kontroll.