Andre konsultasjoner

TDS finansieringsselskap tilbyr også tjenester knyttet til:

- Fast eiendom kjøp - salg;

- Lei gjennom en eiendomsmegler-brukeravtale;

- Utarbeidelse av forretningsplaner;

- Kostnadsreduserende spørsmål;

- Markedsundersøkelser;

- Utarbeidelse av internprising dokumentasjon;

- Nødvendig utarbeidelse av dokumentasjon for EU-finansiering.