Revisjon

Vårt team har lang erfaring i feltet revisjonen. Vi tilbyr aktiviteter, intern rapportering, skatt revisjon og gjennomgang tjenester.

Også, UAB TDS finance og gir selskapets internkontroll og inventar verifiseringstjenester.