Anmeldelse tjenester

Ofte, revisjonstjenester for små og mellomstore bedrifter er unødvendig på grunn av reguleringskrav og det faktum at revisjon er ganske dyrt. Men for å være sikker på om økonomi gjenspeiler det virkelige bildet av selskapets finansielle stilling, er gjennomgang av regnskaper nok.

Under gjennomgangen prosessen sjekker vi hovedbok påmeldinger og sammenligne dem med de primære dokumenter. Vi sjekker også om riktig informasjon ble overført til ulike erklæringer, og / eller poster holdes i henhold til nasjonale og / eller internasjonale regnskapsstandarder.

Etter feltarbeidet er ferdig, er ikke bare funn og konklusjoner presentert for ledelsen / eierne, men også anbefalinger om hvordan du kan forbedre regnskapet slik at de gjenspeiler rettvis finansielle situasjonen i selskapet.