Tjenester

TDS Finans Plc. team - fagfolk som har lang erfaring innen regnskap, revisjon, bank, analyse og andre områder.

Kompetent personale tillater oss å gi bredt spekter av tjenester. Videre opplevde ansatte, som arbeider som et team er i stand til å gi høy verdiøkende tjenester til våre kunder som løser mange daglige problemer.

Våre kunder er bedrifter i ulike størrelser og lovlige former.