Regnskapstjenester

Regnskap - er ekstremt viktig del av enhver virksomhet, som gjennomførte i rettferdig og riktig måte hjelper ledere til å ta riktige og veloverveide beslutninger, evaluere resultatene av virksomheten eller deler av sin enhet og effektivt administrere kontantstrømmer.

UAB TDS Finance leverer regnskapstjenester, som omfatter journalføring, utvikling av regnskapsprinsipp, forberedelse og gjennomgang av finansiell rapportering tar hensyn til kundens virksomhet og dens omfang.