Alternative finansieringskilder

Selskaper ofte glemmer at i tillegg til bank / kreditt fagforeninger finansiering eller aksjonær egenkapitalinnskudd finnes det alternative kilder for å finansiere selskapets virksomhet.

Vi vil hjelpe deg med å få finansiering fra INVEGA eller motta EU-subsidier (hvis aktuelt). Våre spesialister vil forberede all nødvendig dokumentasjon. I tillegg til det vil vi også vurdere om din virksomhet effektivt utnytter alle sine interne reserver.

UAB TDS Finance samarbeider tett med venturefond og business angels.