Lager telle tjenester

UAB TDS Finance ansatte både full og delvis lagertjenester. Ved behov kan vi tilby visse grupper av aksjer inventar, som deles ut til neste måned før planen.

Inventory, som innebærer en uavhengig tredjepart for å aktivere bedriftsledere og / eller ksjonærer å sørge for at verdien av aksjen er nevnt i regnskapet gir et rettvisende bilde.