Finansų direktoriaus paslauga

Dažnai smulkaus ir vidutinio segmento įmonės nėra finansiškai pajėgios įdarbinti kompetetingą finansų direktorių, kuris padėtų pastoviai valdyti įmonės pinigų srautus, konsultuotų įmonės vadovą finansiniais klausimais bei leistų įmonei optimizuoti mokesčius. Taip pat smulkaus ir vidutinio segmento įmonės nėra pajėgios pilnai apkrauti finansų direktoriaus darbo dienos.

AATC komanda teikia finansų direktoriaus paslaugas smulkaus ir vidutinio verslo segmentui. Mūsų komandos nariai padės jums tinkamai valdyti jūsų verslo finansę padėtį.