Kreditų rizikos vertinimas

AATC komanda bendradarbiauja su finansinėmis institucijomis, privačiais investuotuojais bei verslu, padėdama įvertinti tiek pačių, tiek jų klientų bei įsigijamų įmonių kredito riziką.

Analizė atliekama remiantis analizuojamo vieneto/grupės ateities pinigų srautų stabilumu bei pakankamumu aptarnauti įsipareigojimus. Taip pat, suteikiama pagalba dėliojant tinkamą finansavimo struktūrą, o esamą – optimizuojant.    

Tinkamai įsivertinus galimybę grąžinti paskolą ar vykdyti kt. analizuojamo subjekto įsipareigojimus, leidžia finansuotojui gauti kompetetingą nepriklausomą nuomonę, bei didina šansus išvengti potencialių nuostolių.