Alternatyvūs finansavimo šaltiniai

Įmonės neretai pamiršta, kad be banko/kreditų unijų ar įmonės akcininkų įnašų yra ir kitų įmonės veiklos ar investicijų finansavimo šaltinių.

Mes padėsime gauti finansavimą iš INVEGA, ar pasinaudoti Europos Sąjungos parama. Visą susijusią dokumentaciją AATC specialistai paruoš už jus. Mes įvertinsime ar jūsų verslas efektyviai panaudoja visus savo vidinius rezervus.

AATC bendrauja su rizikos kapitalo fondais bei verslo angelais.