Vidaus auditas

Vidaus audito funkcija – sistemingai ir visapusiškai vertinti bei skatinti įmonės kontrolės, rizikos valdymo, priežiūros procesų veiksmingumą, iškeltiems tikslams pasiekti.

AATC specialistai išanalizuos Jūsų įmonės vidaus procesus bei pateiks rekomendacijas, susijusias su priežiūros, kontrolės ir rizikos valdymo procesų veiksmingumu bei efektyvumu, kas savo ruožtu sukurs Jūsų įmonei pridėtinę vertę.