Inventorizacijos paslaugos

AATC komanda siūlo tiek pilnos, tiek dalinės inventorizacijos paslaugas. Esant poreikiui, galime pasiūlyti ir tam tikrų atsargų grupių inventorizaciją, kuri sudaroma pagal iš anksto, sekančiam mėnesiui, sudarytą planą.

Inventorizacija, kurioje dalyvauja trečioji, nepriklausoma šalis, leidžia įmonės vadovams ir/ar akcininkams įsitikinti, kad atsargų vertė nurodyta finansinėse ataskaitose yra teisinga ir atspindi tikrą vaizdą.